Kosten

Intake: Gratis
Begeleidingen:

  • 30 minuten  € 41,-
  • 45 minuten  € 55,-
  • 60 minuten  € 69,-

Voor de volgende werkzaamheden wordt een uurtarief van € 55,- berekend:

  • Didactisch onderzoek (+/- 2 uur)
  • Opstellen handelingsplan (+/- 1 uur)
  • Evaluatie gesprek  (+/- 1 uur)
  • Extern contact *  (+/- 1 uur)

Factuur:

Na de laatste begeleiding van de maand ontvangen ouders/verzorgers een nota met de verplichting deze binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.

Afmelden:

Indien een begeleiding niet door kan gaan, moet er ’s ochtends voor 8 uur zijn afgemeld, anders wordt de begeleiding berekend zoals afgesproken.

*Extern contact, zoals met de basisschool gaat altijd na overleg en met toestemming van de ouders/verzorgers.

Vergoedingen:
Remedial Teaching wordt (nog) niet vergoed door verzekeraars. Wel bestaan er mogelijkheden om de kosten af te trekken van de belasting en om een beroep te doen op de bijzondere bijstand als de kosten te hoog zijn voor uw inkomen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de stichting Balans: www.steunpuntdyslexie

Bij het vaststellen van de tarieven zijn de richtlijnen van de Landelijke Beroepsgroep Remedial Teachers (LBRT) gevolgd.