Kosten

Intake: Gratis
Begeleiding particulier:                                          Begeleiding arrangement:

  • 30 minuten  € 41,-                                        30 minuten €45,-
  • 45 minuten  € 55,-                                        45 minuten €60,-
  • 60 minuten  € 69,-                                        60 minuten €75,-

Voor de volgende werkzaamheden wordt een uurtarief van € 55,- (particulier) / €60,- (arrangement)  berekend:

  • Didactisch onderzoek (+/- 2 uur)
  • Opstellen handelingsplan (+/- 1 uur)
  • Evaluatie gesprek  (+/- 1 uur)
  • Extern contact *  (+/- 1 uur)

Factuur:

Na de laatste begeleiding van de maand ontvangen ouders/verzorgers of school een nota met de verplichting deze binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.

Afmelden:

Indien een begeleiding niet door kan gaan, moet er 24 uur van te voren  zijn afgemeld, anders wordt de begeleiding berekend zoals afgesproken.

Extern contact, zoals met de basisschool, gaat altijd na overleg en met toestemming van de ouders/verzorgers.

Bij het vaststellen van de tarieven zijn de richtlijnen van de Landelijke Beroepsgroep Remedial Teachers (LBRT) gevolgd.