Wie ben ik

Mijn naam is Barbara Schrover. Nadat ik in 1995 mijn onderwijsbevoegdheid heb behaald, heb ik als groepsleerkracht in de groepen 1 t/m 8 van de basisschool gewerkt. Kinderen die specifieke zorg nodig hebben, springen er voor mij altijd uit. Ik vind het een uitdaging de mogelijkheden van ieder kind zo goed mogelijk tot uiting te laten komen. Soms lukt dit door kleine aanpassingen, maar soms is er meer nodig. Bijvoorbeeld door intensievere begeleiding en/of meer tijd.

Om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden heb ik mij vanaf 2004 verder geprofessionaliseerd. Ik heb mijn Masters Special Educational Needs in de richtingen remedial teaching en interne begeleiding gehaald. Tevens ben ik gediplomeerd dyslexie- en dyscalculie behandelaar en specialist hoogbegaafdheid en PBS (Positive Behaviour Support).

Naast mijn baan al consultent passend onderwijs primair onderwijs van het samenwerkingsverband van Utrecht, ben ik sinds mei 2011 werkzaam in mijn eigen praktijk Zin in leren.